Efedrin

Efedrin är ett läkemedel som liknar amfetamin i sin struktur. Kosttillskott som innehåller efedrinalkaloider förbjöds i februari 2004 av FDA (Food and Drug Administration) i USA. Efedrin klassas som ett läkemedel i Sverige och har de inte godkänts av Läkemedelsverket så klassas de som olagliga. Ska du köpa hälsoprodukter via Internet så läs noga vad det innehåller då det finns i produkter som säljs online.

efedrinInom idrott klassas efedrin som ett dopningsmedel och är strängt förbjudet.

efedrin finns naturligt i växter inom släktet Ephedra och substansen kan utvinnas ur växten eller framställas syntetiskt.

Efedrin kan i större mängder ge allvarliga effekter på hjärta och blodkärl då det kan höja blodtrycket och påverka hjärtrytmen. Risken för de oönskade effekterna ökar vid upprepad användning av efedrin eller om det tas tillsammans med koffein. Efedrin kan vara beroendeframkallande.

Efedrin finns i många kosttillskottsprodukter som köps via internet som sportpreparat och bantningsprodukter. Det är inte alltid så lätt att veta om en produkt innehåller efedrin då det oftast skrivs under andra benämningar. Exempelvis: epitonin som är en äldre beteckning på efedrin, Ma Huang som är det kinesiska växtnamnet eller Ephedra sinensis som är det latinska artnamnet på en växt som innehåller efedrin. Det finns inga övre gränsvärden för efedrin i kosttillskott i Sverige då det är helt olagligt om det inte är i ett godkänt receptbelagt läkemedel som är utskrivet av en läkare. Efedrin är också olagligt om det förekommer livsmedel.

Ofta är du lider av kraftig övervikt har du ofta tilltäppta artärer, högt blodtryck eller personer i din familj som lider/har lidit av hjärtsjukdomar. Att då ta ett bantningspiller som innehåller efedrin späder på och ökar riskerna ännu mer för att du ska råka ut för en hjärtattack eller något annat livshotande tillstånd.

Bantningspiller med efedrin har också visat sig ge problem med magen och gett buksmärtor, illamående, kräkningar, minskad aptit och diarré eller förstoppning. Även om du tycker att minskad aptit är bra då ditt mål är att gå ner i vikt och mindre intag av föda gör att du får i dig färre kalorier så kan det vara farligt att gå ner för fort i vikt. För få kalorier och en snabb viktnedgång kan ge hjärtproblem och en ökad risk för gallsten. Även om det inte ger dig livshotande sjukdomar så är det obehagligt och smärtsamt. Allvarlig diarré eller kräkningar leder till vätskebrist och elektrolytbalansen i kroppen rubbas. Ohälsosamma nivåer av kroppssalter som behövs för muskelkontraktioner, hjärtats välmående och din mentala funktion. Efedrin kan utlösa en rad emotionella effekter. Mindre biverkningar kan vara ångest, irritation, känslomässig stress och humörsvängningar. i mer allvarliga fall kan bantningspiller med efedrin orsaka psykoser och tappa verklighetsuppfattningen. Det finns rapporter som visar på att många psykiatriska patienter har blivit feldiagnostiserade med schizofreni då de egentligen bara var påverkade av efedrinet i deras bantningspiller de tagit under längre perioder. Så lider du av ångest, depression, ätstörningar eller andra psykiska störningar så kan efedrin utlösa eller förvärra dina symtom. Om du blir beroende av efedrin kan du uppleva känslomässiga abstinenssymptom, inklusive irritation och nedstämdhet, när du slutar med dina bantningspiller.

Om du ändå väljer att inta efedrin bör det endast ske i samråd med en läkare. Ta efedrinet tillsammans med mat så du undviker att få ont i magen eller bli illamående. Låt det gå minst fyra timmar mellan doserna och överskrid aldrig de rekommendationerna. Följ noga instruktionerna på förpackningen. Öka eller dubbla aldrig dosen på eget bevåg. efedrin kan påverka sömnen så ta dosen tidigare under dagen om du får svårt att sova. Diabetiker måste kolla sitt blodsocker ofta då efedrinet kan ändra blodsockernivåerna. Ät hälsosamt, mycket frukt och grönsaker så du får i dig tillräckligt med näring.